سه نفر در جاده کلات خراسان رضوی جان خود را از دست دادند