امیدوارم سال آینده کاستی‌های جشنواره فیلم فجر برطرف شود/تم تمام فیلم‌های مطرح ایرانی، ارزشی بوده ا