حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشریح کرد: دلیل قصر نماز ...