قوچان‌نژاد: با کي‌روش مقتدرانه‌تر به جام‌جهاني مي‌رويم