هندبال ساحلی قهرمانی آسیا ؛ پیروزی ایران برابر ویتنام