حجت الاسلام شهاب مرادی: متولیان مسجد زیرنظر امام جماعت فعالیت کنند