بخش بزرگی از مشکلات فعالان صنعت گردشگری اصفهان درون بخشی است