ارائه آخرین دستاوردهای علمی در کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک