افشای یک سند که نشان از سرافکندگی دارد/نمره منفی بر پرونده اعضای شورای شهر قائم‌شهر