روش علی (ع) الگوی شیعیان باشد/فعالیت بیش از یک هزارحامی در دامغان