حضور معتكفان در ۱۵۰ مسجد استان بوشهر/ اجرای طرح با قرآن در زلال اعتکاف