روایت معادیخواه از تندروی آیت الله منتظری در جریان پیروزی انقلاب