نرخ‌های جدید برای معاینه؛ هم مردم ناراضی‌اند هم پزشکان