انتشار عکسی جنجالی از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی!