قیمت‌های اجاره سر به فلک کشید/ مستأجران نگران سه ماه تابستان هستند