جشن میلاد امام علی (ع) در تپه های باستانی کنار صندل برگزار شد