جوانان از فضائل اعتکاف غفلت نکنند / معتکفین برای پیروزی اسلام دعا کنند / بانوان معتکف می‌توانند انقل