فانی: آزمون جذب معلمان تابستان برگزار می‌شود/ 600هزار دانش‌آموز بدون هیچ حادثه‌ای به راهیان‌نور رفت