نماینده ماهشهر: سدسازی موجب وسعت کانون‌های گرد و خاک شده است