امام‌جمعه بجنورد: افراد بعد از اعتکاف بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند