اعلام برگزیدگان بخش سینمای جهان/ جایزه ویژه هیات داوران به یک فیلم ایرانی