امید آخرین چیزی است که می‌میرد/ این همه گل از بارسا برایم عجیب بود!