کمک داور بین‌المللی ایران از دنیای داوری خداحافظی کرد!