وزارت خارجه عربستان: درباره روابط تهران و ریاض چیزی به رسانه ها نگفتیم