هجوم شایعات به کاربران واتس آپ در خوزستان/مسئولیتی که کاربران نمی پذیرند!