سرمایه‌گذاری منابع ارزی بلوکه شده کشور ظرفیت بالایی دارد