موتور پدیده خاموش نمی‌شود/ منتظر گلزنی در داربی باشیم؟