برانکو: مقابل بنیادکار هوشمندانه بازی می‌کنیم/صادقیان تا آخر فصل جایی در تیم ندارد