معاون نخست وزیر عراق: هدف آوارگی ساکنان الانبار، ...