کفاشیان: جایگاه از دست رفته ایران در آسیا دوباره بازگشت/بر اساس منافع‌مان در انتخابات شرکت کردیم