کعبه در مسیر اتوبان!/ پیام تبریک ظریف به یکی از جرثومه‌های فساد و پلیدی!