دیدار استاندار بوشهر با خانواده فرهنگی و معلم شهید ماهینی