رشد و تقویت زيرساخت‌ها از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي است