هفته آینده؛ نشست مشترک فراکسیون ایثارگران مجلس با رئیس بنیاد شهید