انصراف خریدار پرسپولیس پس از کنار رفتن از میدان رقابت! + عکس