اسکای نیوز عربی: غرق شدن 3 مهاجر و نجات 248 تن دیگر در ...