چرا هیچ تهیه کننده‌ای در سینمای ایران ورشکست نمی‌شود؟