مخالف سرسخت احمدی‌نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی کیست؟