چهارمحال و بختیاری به پل ارتباطی آبهای آزاد و فلات مرکزی کشور تبدیل شده است