آیین عمامه گذاری طلاب اهل سنت خراسان شمالی برگزار شد