بخش بین‌الملل سال آینده هم مستقل برگزار می شود/ حضور سینماگران خارجی دیپلماسی فرهنگی ماست