کشورهای عربی در ازای حمایت از توافق هسته‌ای چه می‌خواهند؟