همدلی و هم زبانی لازمه ارتقای همه جانبه استان چهارمحال و بختیاری است