وزیر امور خارجه ترکیه اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرد