علی دایی در قالب تیم ملی ۹۸ در مشهد به میدان می‌رود