زلزله نپال؛ فرو ریختن ساختمان بر روی عابران + ویدیو