کرملین:موفقیت‌مذاکرات‌هسته‌ای‌ایران نمونه‌ای از همکاری موثر روسیه و آمریکا است