آمریکا: بخشی از جریمه بانک فرانسوی به قربانیان سه کشور پرداخت می‌شود