یکی از سرکردگان ارشد النصره در درگیری با ارتش سوریه ...