آیا زندگی در کوهستان خطر این نوع سرطان را کم می‌کند؟